OiRDO


ENGENGLISH VERSION

KOMITET NAUKOWY

Prezydium:
prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, UP Lublin
prof. dr hab. inż. January Bień, PCz
prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, UP Poznań
prof. dr hab. Jacek Czekała, UP Poznań
prof. dr hab. Mirosława Maria Gilewska, UP Poznań
prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, PW
prof. dr hab. inż. Cezary Kabała, UP Wrocław
prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz, PP
prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, PG
prof. dr hab. inż. Jolanta Podedworna, PW
prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski, PL
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, UR Kraków
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, PAN
Prof. Dr.-Ing. Jürgen I. Schoenherr, Hochschule Zittau/Görlitz, Niemcy
prof. dr hab. Kazimierz Szymański, PK
Prof. Dr.-Ing. Konrad Thürmer, BTU Cottbus-Senftenberg, Niemcy
dr hab. Evgeny Abakumov, Institute of Earth Sciences, St. Petersburg, Russia
dr hab. inż. Michał Drab, prof. nadzw., UZ
dr hab. Piotr Hulisz, prof. nadzw., UMK Toruń
dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw., ZUT Szczecin
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW Warszawa
dr hab. inż. Urszula Kołodziejczyk, prof. nadzw., UZ
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. nadzw., UZ
dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. nadzw., PCz
dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., ZUT Szczecin
dr hab. Marlena Piontek, prof. nadzw., UZ
dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. nadzw., PK


KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ – przewodnicząca
dr inż. Jakub Kostecki – sekretarz
dr inż. Magda Hudak
dr inż. Anita Jakubaszek
dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk

 


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
65-516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 15
Tel.: 68 328 24 07, 68 328 23 96
Fax: 68 324 72 90
e-mail: J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl


KALENDARIUM

15.05.2017 nadesłanie abstraktów i zgłoszeń;
31.05.2017 akceptacji abstraktów;
30.06.2017 nadesłanie pełnych wersji artykułów;
08.10.2017 nadesłanie posterów w wersji elektronicznej

Rezerwację noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie.

LOKALIZACJA HOTELI

Zgłoszenie na konferencję

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Pełny pakiet (udział w konferencji oraz Zjeździe Absolwentów): 1200 zł (doktoranci i młodzi pracownicy do 35 roku życia 600 zł);
Udział w dwudniowej konferencji: 1100 zł; (doktoranci i młodzi pracownicy do 35 roku życia 600 zł);
Udział w Zjeździe Absolwentów: 100 zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30.06.2017 r.

 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Prezentowane artykuły mogą być opublikowane bez dodatkowych opłat w czasopismach:
• Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska (Lista MNiSW 7 pkt.) www.znuzis.uz.zgora.pl (j. polski / j. angielski),
• Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MNiSW 9 pkt.) www.ceer.uz.zgora.pl (j. angielski).

Artykuły nadesłane do czasopism podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej. Manuskrypty należy przygotować zgodnie z wymaganiami wydawnictw. Szczegółowe informacje: Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska
Civil and Environmental Engineering ReportsRAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce konferencji:

Instytut Inżynierii Środowiska. Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 15

Kolacje w dniach 12.10.2017 r. i 14.10.2017 r. - Hotel ForRest (www.for-rest.pl, rezerwacja noclegów we własnym zakresie, dostępna promocyjna cena dla uczestników konferencji).

12.10.2017 Obchody Jubileuszu, sesje plenarne, uroczysta kolacja
13.10.2017 wycieczka techniczna, rejs szlakiem winnym
14.10.2017 Zjazd Absolwentów Inżynierii Środowiska


OSTATNIA MODYFIKACJA: 19-04-2017

Copyright by IIŚ 2013-2017

 

Jubileusz zielonogórskiej Inżynierii Środowiska

Geneza i działalność zielonogórskiej inżynierii środowiska sięga 1975 r. Po 2 latach przygotowań, Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wyraził zgodę na uruchomienie kierunku inżynieria środowiska, w ramach Wydziału Budownictwa Lądowego. W październiku tego roku 62 studentów rozpoczęło naukę na studiach dziennych, na specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Instytut Inżynierii Sanitarnej powołano 1.10.1982 r. W czerwcu 1982 r., 18 pierwszych absolwentów otrzymało dyplom magistra inżyniera. Do dnia dzisiejszego na kierunku Inżynieria Środowiska wypromowano ponad 2500 magistrów inżynierów i 33 doktorów.

Z jubileuszem 40-lecia Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze połączona jest trzecia konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska.

Tematyka konferencji

- Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków;
- Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
- Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych;
- Ochrona przeciwpowodziowa;
- Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym;
- Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska;
- Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
- Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku.

Druga informacja o konferencji

Rejestracja on-line

 

.

Organizator Konferencji

 

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UZ